กรมศุลกากร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง Program Coordinator( นักจัดการงานทั่วไป ) 1 อัตรา


กรมศุลกากร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง Program Coordinator( นักจัดการงานทั่วไป ) 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 26 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • Program Coordinator( นักจัดการงานทั่วไป )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในวันและเวาลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์