สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ 3 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขารัฐศาสตร์ ,บริหารรัฐกิจ ,ภาษา/วรรณคดี ,สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ,เศรษฐศาสตร์ ,นิติศาสตร์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 9,400 – 12,650 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ,ปวท. ,ปวส ทุกสาขา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

คุณสมบัติ

 • มีผลคะแนนสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ ตลอด 24 ชม.

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์