จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ P7 2 อัตรา


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ P7 จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • วันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • บรรณารักษ์ P7
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 19,500 – 22,800 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือป.โท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ,สารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์ ,สารนิเทศศึกษา

กระบวนการคัดเลือก

 • ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน
 • ประเมินความถนัด Aptitude Test
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
  • TOEIC 400 คะแนน
  • CULI-TEST 40 คะแนน
  • CU-TEP 40 คะแนน
  • IELTS 4.0 คะแนน
  • TOEFL 433 (paper – based) ,IBT 40 คะแนน ,ITP 433 คะแนน

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ ตลอด 24 ชม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์