กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวพ.6) 1 อัตรา


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวพ.6) 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเกษตร สวพ.6
  • จำนวน 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช หรือเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์