สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 12 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นิติกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์