กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา


กำหนดการรับสมัคร

 • 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563

นักพัฒนาสังคม

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

นักวิชาการเงินและบัญชี

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาบัญชี ,บริหารธุรกิจ

นักสังคมสงเคราะห์

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

นิติกร

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขานิติศาสตร์

เจ้าพนักงานพัสดุ

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

เจ้าพนักงานธุรการ

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์