สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจัดงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์