สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้สอน
  • ภาษาอังกฤษ
   • จำนวน : 3 อัตรา
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • คณิตศาสตร์
   • จำนวน : 2 อัตรา
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฐมวัย
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาปฐมวัย
   • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • คอมพิวเตอร์
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
   • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์