สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครบุคคลบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาบัญชี ,บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

คุณสมบัติ

 • มีผลคะแนนสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ ตลอด 24 ชม.

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์