วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู 1 อัตรา


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครู
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/ปฏิบัติการสอน
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์