กรมประมง รับสมัครเลือกสรรบุคคลพิการเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


กรมประมง รับสมัครบุคคลพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการประมง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ตามที่กำหนด
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาพาณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการสำนักงาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง เกษตรกลาง กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์