กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา


กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เภสัชกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้างเดือนละ : 20,540 – 22,750 ขึ้นกับวุฒิสมัคร
  • เพศ : ชาย/หญิง
  • ปฏิบัติงานที่ : กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต
   • และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • นักรังสีเทคนิค
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 19,500 บาท
  • เพศ : ชาย/หญิง
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • แผนกอนามัย กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
   • กองรังสีกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค หรือปริญญาโท สาขาฟิสิกส์การแพทย์
   • ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
 • นักกายภาพบำบัด
  • ปฏิบัติงานที่ : กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 19,500 บาท
  • เพศ : ชาย/หญิง
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด
   • และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
 • พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล
  • ปฏิบัติงานที่ : กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 11,280 บาท +เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บาท
  • เพศ : ชาย/หญิง
  • วุฒิการศึกษา : ปวช.
   • หรือ มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านการรวบรวมและเตรียมข้อมูล ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานบริการเวชบริภัณฑ์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,430 บาท +เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
   • กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
  • เพศ : ชาย/หญิง
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมตอนต้นหรือตอนปลาย
   • หรือ มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านการบริการเวชบริภัณฑ์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,430 บาท +เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
  • เพศ : ชาย/หญิง
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย
   • หรือ มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านพัสดุ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,430 บาท +เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายโภชนาการ แผนกส่งกำลังบำรุงกองบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
  • เพศ : ชาย/หญิง
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมตอนต้นหรือตอนปลาย
   • หรือ มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านธุรการ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,430 บาท +เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : แผนกรังสีกรรม โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
  • เพศ : ชาย/หญิง
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมตอนต้นหรือตอนปลาย
   • หรือ มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านบริการ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบภาควิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมการแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์