บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ครั้งที่ 1/2563


บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ครั้งที่ 1/2563

กำหนดการรับสมัคร

 • 5 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักคอมพิวเตอร์ (บุคคลภายนอก)
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • วิศวกรนัก / คอมพิวเตอร์ (บุคคลภายนอก)
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • วิศวกร / นักคอมพิวเตอร์ (เฉพาะลูกจ้างนิติบุคคล)
  • ปฏิบัติงานที่
   • สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นครหลวง และปริมณฑล
   • จังหวัดพิจิตร อุทัยธานี ชัยภูมิ สุรินทร์
   • จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม หนองคาย นครพนม เลย
   • จังหวัดสระบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
   • จังหวัดสตูล ภูเก็ต
   • จังหวัดสระแก้ว ชลบุรี พัทยา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • ปัจจุบันทำงานให้กับ TOT
   • มีประสบการณ์ทำงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปีโดยมีหนังสือรับรอง
 • นักบริหารงานทั่วไป (เฉพาะลูกจ้างนิติบุคคล)
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   • ปัจจุบันทำงานให้กับ TOT
   • มีประสบการณ์ทำงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปีโดยมีหนังสือรับรอง
 • นักบริหารผลิตภัณฑ์ (บุคคลภายนอก)
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์