กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกรปิโตรเลียมปฎิบัติการ
  • จำนวน : 8 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพหรือธรณีวิทยา
 • วิศวกรปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ทุกตำแหน่ง ผู้สมัครสอบ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์