สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้สอน
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • จำนวน : 6 อัตรา
   • ภาษาไทย โรงเรียนวัดท่ามะขาม
   • วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดท่ามะขาม
   • คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม
   • ภาษาไทย โรงเรียนบ้านห้วยไร่
   • คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
   • ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง
   • มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์