กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 13 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ( ด้านชีวเคมี )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 21,000 – 23,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคนิคการแพทย์
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ( ด้านเคมี )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทรงเคมี หรือเคมีวิเคราะห์
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ( ด้านจุลชีววิทยา )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือเทคโนโลยีชีวภาพ
 • นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี
   • จำนวน : 1 อัตรา
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี
   • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • เภสัชกรปฏิบัติการ
  • สำนักยาและวัตถุเสพติด
   • จำนวน : 1 อัตรา
  • สถาบันวิจัยสมุนไพร
   • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน
   • 15,800 – 17,380 บาท
   • 17,500 – 19,250 บาท ( หลักสูตร 6 ปี )
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์