ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 20 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • พนักงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการปฏิบัติงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 3 ปี

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์