มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครเป็นพนักงาน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครเป็นพนักงาน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 13 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • อาจารย์
  • พลศึกษา
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านพลศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
   • จำนวน : 2 อัตรา
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหรือการอนุบาลศึกษา
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • คหกรรมศาสตร์ศึกษา
   • จำนวน : 2 อัตรา
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอกหรือปริญญาโท ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
  • ประจำวิชาพลศึกษา
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาการสอนพลศึกษา
  • ประจำวิชาสังคมศึกษา
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
  • อัตราเงินเดือน
   • ปริญญาเอก
    • ช่วงทดลองปฏิบัติงาน : 27,300 บาท
    • ช่วงพ้นทดลองปฏิบัติงาน : 31,500 บาท
   • ปริญญาโท
    • ช่วงทดลองปฏิบัติงาน : 22,750 บาท
    • ช่วงพ้นทดลองปฏิบัติงาน : 26,250 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • TOEFL
  • CU – TEP
  • TU – GET
  • IELTS

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วย ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์