มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 20,090 – 23,440 บาท ขึ้นกับวุฒิที่สมัคร
  • ปฏิบัติงานที่ : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

หัวข้อข้อมูลชุดที่ 7

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโททาง ด้านบัญชี หรือด้านอื่นที่ประยุกต์กับงานด้านบัญชีได้
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office และอินเทอร์เน็ต
 • หากมีประสบการณ์ในการใช้ระบบ ERP หรือระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์