วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู 2 อัตรา


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 6 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครู
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป การบริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือรัฐประศาสนศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วย ณ วิทยาลัยบริหารธุรกืจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์