สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา


สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 9 – 13 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ทุกสาขาวิชา
 • พนักงานสถิติ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์