กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (สคว.) 1 อัตรา


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (สคว.) 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 6 – 12 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่การเกษตร (สคว.)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • ปฏิบัติงานที่ : ด่านตรวจพืชเบตง จังหวัดยะลา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์