กรมประมง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา


กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 4 – 12 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานประมง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 2 เชียงราย กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
 • พนักงานผู้ช่วยประมง
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,430 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 2 เชียงราย กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 2 เชียงราย จังหวัดเชียงราย

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์