กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา


กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 9 – 31 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
   • ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน กพ.

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์