สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา


สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 – 20 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์