จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 23 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • อาจารย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 41,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
 • ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
 • ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมต่อการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาเอก ในสาขาทางจิตวิทยาตามที่กำหนด
 • หากมีวุฒิปริญญาตรีด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานในสถานศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์