กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 7 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 / 13,010 / 13,800 บาท ขึ้นกับวุฒิที่สมัคร
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • เจ้าพนักงานบุคคล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 / 13,010 / 13,800 บาท ขึ้นกับวุฒิที่สมัคร
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 / 13,010 / 13,800 บาท ขึ้นกับวุฒิที่สมัคร
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการพลังงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์