กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 9 – 13 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายช่างโยธา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจหรือช่างโยธา
 • นายช่างเครื่องกล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือช่างกลการเกษตร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 จังหวัด นครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์