กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา


กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 25,540 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • เจ้าหน้าที่การพิมพ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการพิมพ์
 • พนักงานสนับสนุนการผลิต
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 10,150 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์