สำนักงานสาธารณสุขปทุมธานี รับสมัครเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขปทุมธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 9 – 20 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาบัญชี ,บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์ ,นิติศาสตร์ ,เทคโนโลยีการไฟฟ้า ,โยธา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาบัญชี ,บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์

อัตราเงินเดือน

 • 18,000 บาท

ปฏิบัติงานที่

 • งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์