กรมหม่อนไหม รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเครื่องกล 1 อัตรา


กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเครื่องกล 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 – 18 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ช่างเครื่องกล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศรีสะเกษ
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารทั่วไป อาคารที่ทำการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์