กรมปศุสัตว์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กรมปศุสัตว์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 – 23 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการสัตวบาล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ หรือเกษตรศึกษา

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์