กรมประมง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สมุทรสาคร) 1 อัตรา


กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สมุทรสาคร) 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 – 24 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 สมุทรสาคร กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาพาณิชยการ ทางการบัญชี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์