สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 40 ตำแหน่ง


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 40 ตำแหน่ง

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 มีนาคม – 10 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
  • จำนวน : 40 ตำแหน่ง
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
   • ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก . ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์