คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ( ด้านพัสดุ ) 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 20 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานปฏิบัติงาน ( ด้านพัสดุ )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 20,250 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์