สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา


สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 20 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • เจ้าหน้าที่ธุรการ
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • อัตราค่าจ้าง : 13,200 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์