สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 1 อัตรา


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 16 – 23 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • นักพัฒนาสังคม

จำนวน

  • 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน

  • 18,000 บาท

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาสังคมศาสตร์

ปฏิบัติงานที่

  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์