กรมการเงินทหารบก รับสมัครเป็นข้าราชการ ตำแหน่งทหารชั้นประทวน 70 อัตรา


กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งทหารชั้นประทวนชายและหญิง จำนวน 70 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 9 มีนาคม – 2 เมษายน 2563

นายทหารประทวน

  • จำนวน
    • ชาย 40 อัตรา
    • หญิง 30 อัตรา

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปวช. สาขาพาณิชยกรรม ทุกสาขา

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบภาควิชาการ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเองที่ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์