มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 23 – 27 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานอธิการบดี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์