สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 20 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • นักวิชาการเงินและบัญชี
    • จำนวน : 2 อัตรา
    • อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์