กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 23 มีนาคม – 17 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา

ปฏิบัติงานที่

 • สถาบันทันตกรรม จ.นนทบุรี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จ.นนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์