สำนักงานสหกรณ์ชัยนาท รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 1 อัตรา


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 23 – 27 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • นักวิชาการสหกรณ์
    • จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :

  • 18,000 บาท

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ,บัญชี ,บริหารธุรกิจ ,นิติศาสตร์ ,เกษตรศาสตร์ ธุรกิจเกษตร ,เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์