กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา


กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 25 มีนาคม – 1 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ การเลขานุการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์