คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 35,700 บาท
   • เงินสนับสนุนบุคลากรคณะเดือนละ : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือที่ที่สัมพันธ์กัน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบจิตวิทยา
 • ทดสอบการสอน
 • นำเสนอผลงานทางวิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • หากมีประสบการณ์การสอนและการทำวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราขการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์