สำนักงานสาธารณสุขสระบุรี รับสมัครเป็นข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 13 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัครเป็นข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 13 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 7 – 30 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • จำนวน 13 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

ปฏิบัติงานที่ : จังหวัดสระบุรี

 • โรงพยาบาลแก่งคอย
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร่างโศก
 • โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสองแคว
 • โรงพยาบาลบ้านหม้อสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี จังหวัดสระบุรี
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่หลิว
 • โรงพยาบาลบ้านหม้อ
 • โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 • โรงพยาบาลมวกเหล็ก
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโขมด
 • โรงพยาบาลดอนพุด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์