กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี 1 อัตรา


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 8 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจทางการบัญชี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์