วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา


วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 31 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีความความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
 • มีผลทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • มีผลทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงานก.พ.

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์