กรมประมง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา


กรมประมง เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 29 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการประมง
  • จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :

 • 18,000 บาท

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา
  • เกษตรศาสตร์ ,ประมง ,การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ,เทคโนโลยีการประมง
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ / สัตวศาสตร์ / พันธุศาสตร์ / ชีววิทยาประยุกต์
  • วิทยาศาสตร์กายภาพ
  • วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ปฏิบัติงานที่ :

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง จังหวัดชุมพร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลางชุมพร จังหวัดชุมพร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์