สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) รับสมัครเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา


สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์
    • จำนวน : 1 อัตรา

คูณสมบัติ :

  • วุฒิการศึกษา ป.โท สาขาการบริหารงานบุคคล ,รัฐศาสตร์ / รัฐประศาสนศาสตร์ ,สังคมศาสตร์ ,การบริหารทั่วไป
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ไม่น้อยกว่า 5 ปี

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอขสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือ อีเมล

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์