สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ 1 อัตรา


สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 30 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักกายอุปกรณ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ หรือได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ สถาบันราชประชาสมาสัย จ.สมุทรปราการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์